2024-05-09

Vår Parkering

Parkeringsplatsen har i stort sett varit oreglerad sedan 2014.
Efterfrågan på parkeringsplatser inom Gislaveds tätort har sedan dess ökat nämnvärt
vilket inneburit att vår parkeringsplats nyttjats av allmänheten mer än våra hyresgäster
och deras kunder/besökare.

Med anledning av ovan har vi därför inom anvisad del av parkeringen infört max 2 tim kundparkering mellan 09-22 och endast med Parkeringsskiva för våra hyresgästers kunder.
Övrig tid råder här parkeringsförbud.

Kunder till KappAhl och Chili Thai kommer under en begränsad period kunna hämta gratis parkeringsskiva hos respektive verksamhet.

På annan och anvisad del av parkeringen råder endast parkering med tillstånd.
Har du ett tillstånd får du parkera där dygnet runt.

Ytterligare och anvisad del av parkeringen är förhyrd av kommunens Bilpool, här råder parkeringsförbud för övriga.

När det gäller felparkering debiterar vi samma kontrollavgifter som Gislaveds kommun.
400 kr exempelvis om du har parkerat längre än tillåtna 2 timmar eller utan p-skivan.
700 kr exempelvis om du har parkerat där det råder förbud mot parkering eller krävs tillstånd.

  • Vill du ansöka om ett Parkeringstillstånd så maila oss till info@ruppjohansson.se. Priser kommer inom kort uppdateras här.
  • Vill du bestrida en kontrollavgift så maila oss på ovan adress med dina invändningar, eventuella foton eller annan information som kan påskynda ditt ärende.

Tack för att du besöker oss!